Het NRC meldt deze week dat bijna twee op de drie bedrijven te maken heeft met personeel met schulden. Volgens onderzoek van het Nibud heeft 36 procent van de werknemers in meer of mindere mate moeite rond te komen. Een personeelslid met schulden kost gemiddeld 13.000 euro per jaar laat het Nibud in een persbericht weten. De kosten van 13.000 per jaar voor werkgevers zijn een gemiddelde voor één voltijd werkende werknemer, met een modaal salaris. Die kosten zitten hem om te beginnen in het verwerken van een loonbeslag: de meeste werkgevers zeiden daar tussen de drie en zes uur per werknemer mee bezig te zijn. De grootste schade zit hem echter in het ziekteverzuim en het productiviteitsverlies van een personeelslid met stress vanwege schulden. De berekening daarvan is gebaseerd op schattingen van de organisaties zelf, en dus niet exact na te gaan. Zo zegt de helft van de bedrijven dat iemand met financiële problemen gemiddeld zeven dagen extra ziek is, terwijl een kwart dit aantal op zeven tot vijftien dagen schat. Nog eens een kwart komt zelfs uit op meer dan vijftien dagen.

We kunnen allemaal wel inbeelden dat schulden en geldproblemen een enorme bron zijn van stress. Het roept bij mij de vraag op ‘ Hoe kunnen deze percentages zo hoog zijn bij mensen die een vaste baan en dus een regelmatige inkomstenbron hebben?

Ik zie een paar factoren die van enorme invloed zijn:

allereerst de financiële last en nasleep die gepaard gaat met echtscheidingen. Het komt steeds vaker voor dat partners uit elkaar gaan en als gevolgd daarvan 1 van de partners met financiële problemen achterblijft. Er is naast financiële stress dan al sprake van verhoogde emotionele stress omdat er vaak ook nog kinderen bij betrokken zijn.

een andere factor is de enorme consumptiemaatschappij waarin we leven. Alsof het nooit genoeg is en alsof we steeds meer nodig hebben om gelukkig te zijn. Steeds weer een groter huis, een grotere auto of wekelijks nieuwe kleding kopen zijn daar voorbeelden van.

Ik ben van mening dat we hier een beetje doorgeslagen zijn in onze maatschappij. Dat de focus op al deze materiële zaken en de (over)consumptie geen oplossing is voor een gevoel van geluk en bevrediging.

Als het uitgavenpatroon structureel hoger is dan de inkomstenbronnen dan zorgt dit voor onrust en stress ongeacht de schaal waarop dit plaatsvindt. Het is mijns inziens dus zaak om te leren om ons ook gelukkig te voelen met minder. Op de bekende vraag ‘ Maakt geld gelukkig’? Is mijn antwoord dat meer geld niet per definitie gelukkig maakt maar een gebrek aan geld wel leidt tot onrust, stress en meer problemen.

Hoe kunnen we de vicieuze cirkel keren?

Ik ben van mening dat als we ons vanbinnen helemaal vitaal, energiek, bevlogen en gelukkig voelen dat we dan ook minder van buitenaf echt nodig hebben. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het fijn is om geld te hebben en te genieten van luxe. De vraag is meer ‘is het echt nodig om je bevredigd te voelen’? Of is het gewoon een leuke aanvulling? Uiteraard lukt dit niet altijd van de ene op de andere dag maar is het zeker de moeite waard om hier aandacht aan te besteden.

Hoe komen we meer in contact met ons gevoel van bevlogenheid zodat we ons vitaal, energiek en gelukkig voelen vanwaaruit we minder nodig hebben en dus meer regie hebben over ons uitgavenpatroon?

Mijn uitnodiging aan jou is daarom om in plaats van het doen van een nieuwe aankoop een moment rust te nemen. Je ogen te sluiten en een situatie in gedachten te nemen waar jij je helemaal gelukkig voelde. Een moment waarop alles klopte.

Om daarna een stuk papier en een pen te pakken en te noteren wat je hebt gevoeld, gezien en wellicht gehoord.

Wat was je aan het doen? Ervaar je dit gevoel nu nog vaak? Is het voor jou nu mogelijk om meer van deze momenten te creëren?

Door je hierop af te stemmen kom je al in contact met datgene waar jij energie van krijgt. Voel maar dat je op dat moment eigenlijk weinig echt nodig hebt van buitenaf.

Ik ben benieuwd welke ervaring het jou brengt. Leuk als je dit wil delen.

Wil je nog meer in contact komen met jouw gevoel van bevlogenheid, energie, vitaliteit en het charisma waarmee je ook anderen inspireert?

In juni organiseer ik een workshop om contact te maken met jouw gevoel van bevlogenheid en energie. Om met jezelf te verbinden en met anderen.

De workshop is voor maximaal 8 deelnemers. Hier kun je meer informatie vinden.

Leuk om je face to face te ontmoeten.

Inspirerende groet,

Esther

Ik begeleid je weer te verbinden met je innerlijke besturingssysteem. Van stress, onrust en moeten naar voelen en volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Je krijgt mooie inzichten en emoties zijn welkom en veilig.

Is geld voor jou een lust of een last?

by Esther van Leeuwen time to read: 3 min
0

Pin It on Pinterest