tree-trunks-1674431_960_720

Laat ik voor de helderheid beginnen met de definitie van synergy.
Synergy is de creatie van een geheel dat groter is dan de som van de delen. Welke organisatie verlangt hier niet naar en spreekt hier niet over?

Dit zijn onderwerpen waar ik ‘ eerder on bewust’ al mijn hele leven interesse in heb. Toen ik in diverse grote organisaties werkte fascineerde het me hoe vaak er over samenwerking & synergy gesproken werd en hoe weinig ik het echt ervaren, gevoeld en gezien heb om me heen. Ja het voelt voor sommige mensen ongrijpbaar ‘ niet concreet’. We willen het wel maar hoe kan het daadwerkelijk bereikt worden? De laatste jaren heb ik er zo ongeveer een full time studie van gemaakt hoe deze processen werken en graag wil ik een aantal inzichten delen.

2 cruciale ingredienten voor verbinding, samenwerking & synergy:

1) De meest belangrijke en cruciale factor is meer aandacht voor het welzijn van mensen die werkzaam zijn in de organisatie. Als de aandacht volledig naar ‘ kosten, acties, taken en resultaten gaat en menselijke interactie als verspilling wordt gezien dan wordt de menselijke kwaliteit genegeerd en wordt het proces enorm mechanisch zoals de automatische piloot. Dan kan er net zo goed alleen met robots gewerkt worden. Terwijl mensen juist het potentieel hebben om creativiteit en vernieuwing te brengen maar alleen als daar ook ruimte voor wordt gecreëerd. Als er vrijheid en veiligheid wordt ervaren om uit te spreken wat er echt leeft en wat er echt toe doet. Gevoel is lastig te meten kan dan een eerste argument zijn. Soms is het gewoon nodig om eens iets anders te doen zonder het eerst in een vastgesteld plan te gieten. Door alles te willen controleren is er ook geen ruimte voor vernieuwing. Ik zou zeggen experimenteer hier gewoon eens mee! Als je investeert in een nieuwe klant weet je ook niet altijd of hier een opdracht uit voorkomt maar dit is wel normaal en geaccepteerd om te doen.

Zomaar een paar effecten die er wel zijn als de aandacht voor het welzijn van mensen ontbreekt?

Als deze veilige setting en ruimte niet gegeven wordt dan wordt de waardevolle input niet uitgesproken of ge-uit in de wandelgangen, bij de koffie automaat en op plekken waar het juist zorgt voor sabotage van het proces. Met als resultaat verdeeldheid en een cultuur van eilandjes die verschillende doelen nastreven. Dit kost zoveel meer energie en geld. Het wordt alleen niet zwart op wit gezet en dus lijkt het alsof het er niet is maar het is er wel. Dat weten we allemaal. Nee het klopt het is niet direct in cijfertjes te vatten maar dat het impact heeft op de cijfertjes dat is vanzelfsprekend.

Als mensen niet goed in hun vel zitten dan heeft dit impact op de arbeidsproductiviteit, op het ziekteverzuim en op het verloop. Dit zijn factoren die ook wel bekend zijn alleen lijken ze soms genegeerd te worden. Als het kalf verdronken is dempt men de put. Het wordt pas gezien als het zover is en iemand bijna of helemaal omvalt. Ja ik geloof in eigen verantwoordelijkheid. Het is mijns inziens niet zo dat dit geheel de verantwoordelijkheid van de organisatie is. Het is wel een feit dat het een probleem voor de organisatie wordt als het ontstaat. Door meer transparantie. Meer ruimte en veiligheid te creëren om in een eerder stadium uit te spreken wat er speelt bij iemand kan dit wel voorkomen worden. Dit is een win-win.

Als er geen ruimte is voor de menselijke creativiteit dan is er dus ook minder vernieuwing en ontstaan er minder innoverende, onderscheidende en unieke oplossingen services en producten. Dit is zonde. Teveel van hetzelfde is saai maar zorgt er ook voor dat kansen gemist worden.

In deze maatschappij komt het voor dat mensen uit verbinding zijn met zichzelf en daardoor is het erg lastig om zuivere verbindingen aan te gaan met mensen in de omgeving.

2) Het tweede ingredient die ik hier wil benoemen is: onduidelijkheid over het waarom & de missie van de organisatie. De missie kan onduidelijk zijn en dan is het te bewandelen pad dat automatisch ook. Het kan ook zijn dat er een missie is maar dat deze bij vrijwel niemand in de organisatie bekend is en wat veel belangrijker is dat deze niet belichaamt wordt. Niet geleefd wordt. Dat er niet vanuit de missie gehandeld wordt en de koers onduidelijk is.

Wat heeft een missie voor zin als deze alleen bekend is bij de directie maar verder niet? Als deze op papier staat maar er niet vanuit gehandeld wordt? Wat is dan het onderscheidend vermogen en de toegevoegde waarde van de organisatie?

Life Wisdom richt zich op authenticiteit. Op het versterken van de verbinding met jouw persoonlijke waarden, je eigen identiteit en het vanuit jouw waarheid uiten naar je omgeving.

Wil je graag nog een introductie avond meedoen deze maand? Dan nodig ik je uit hier een mailtje te sturen.

Ik begeleid je weer te verbinden met je innerlijke besturingssysteem. Van stress, onrust en moeten naar voelen en volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Je krijgt mooie inzichten en emoties zijn welkom en veilig.

2 ingredienten voor verbinding, samenwerking & synergy

by Esther van Leeuwen time to read: 3 min
0

Pin It on Pinterest